Om oss

Om oss

Bygg og Eiendomsvurdering AS tilbyr rådgivningstjenester, kontroller og takseringstjenester til byggebransjen og eiendomsbesittere. Både til profesjonelle og til privatmarkedet.

Typiske oppdragsgivere er privatpersoner, forsikringsselskaper, kommuner, banker, advokater, eiendomsutviklere/utbyggere, eiendomsbesittere, byggmestere og entreprenører.


Vårt hovedfokus er tillit, trygghet og troverdighet – og mest av alt fornøyde kunder. Vi ønsker at kunden skal sitte igjen med et produkt av høy kvalitet og være trygg på at de har fått det de har betalt for.

Alle rapporter utføres i henhold til takstbransjens etiske retningslinjer og regler for god takseringsskikk, takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard.


Ta kontakt på epost eller telefon for en hyggelig prat

Tore Snilsberg Rønningen

Takstingeniør, MNTF


I tillegg til å være utdannet takstingeniør gjennom NITO, ved Universitetet i Stavanger, er Tore også utdannet bygg- og tømrermester. Med over 25 års erfaring fra tømrerfaget innehar han en solid kompetanse hva angår bygningsmessige forhold, og han er blant annet engasjert som fagkyndig meddommer i Oslo tingrett, Follo tingrett, Moss tingrett og i Borgarting lagmannsrett.


Medlemmer i Norges Takserings Forbund er underlagt meget strenge krav til kvalitet og kompetanse gjennom de krav som stilles til bygningskunnskap, takstutdannelsen og videre etterutdanning og kursing.Jonny Linus Halvorsen

Takstingeniør, MNTF


Har de siste 25 årene vært delaktig i små og store suksesshistorier sammen med sine kontakter og kunder. Han er utdannet takstingeniør gjennom NITO, ved Universitetet i Stavanger og NEAK Norges Eiendomsakademi AS, både på boliger og næringseiendommer. Han også utdannet elektriker (sterk og svakstrøm).

Med over 25 års erfaring som eier og fra drift av selskaper innen eiendom, kjøp, salg, utleie og drift av eiendommer, innehar han en solid kompetanse hva angår bygningsmessige forhold.  Gjennom flere år i ulike bransjer har han opparbeidet et solid nettverk i Norge og utlandet, og det gjør at vi kan gi deg gode innspill, samtidig som vi løser dine behov på best mulig måte.

Igjennom hans erfaring og store nettverk, har han bygget relasjoner til kontakter, kunder, samarbeidspartnere og leverandører, vi er derfor i stand til å løse de fleste utfordringer, både store og små.


Medlemmer i Norges Takserings Forbund er underlagt meget strenge krav til kvalitet og kompetanse gjennom de krav som stilles til bygningskunnskap, takstutdannelsen og videre etterutdanning og kursing.